Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสภากาชาดไทยที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 2

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 2 กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และ International Rescue Committee (IRC) ให้กับเด็กหญิงอายุ 11 – 14 ปี ซึ่งเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้ วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 187 ราย วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 295 ราย วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 175 ราย

ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เข้าร่วมรับเสวนาที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในหัวข้อ “เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมไล่ล่าคุณ: ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคควอนตัม”

ประชุมประชาพิจารณ์ IS Policy สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่

เนื่องจากฝ่ายนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการประชุมประชาพิจารณ์ IS Policy สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ ออนไลน์ในรูปแบบผ่าน Application Zoom Meeting มีการประชุมในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม  ได้มีการบันทึกประชุมดังนี้ *สามารถดูได้ผ่าน Network ภายในสภากาชาดไทยเท่านั้น *สามารถดูได้ผ่าน Network ภายในสภากาชาดไทยเท่านั้น

กิจกรรมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC)

ประชาพิจารณ์นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Information Security Policy)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy) มี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานฯ ในพิธี โดยนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมฯ ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณนนท์ และมีการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุนทร ศิระไพศาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ในหัวข้อ”ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร”

ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านสาธาณสุข “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม”

Skip to content