Red Hat เตรียมทิ้ง CentOS 8 หยุดแพตช์รุ่นเสถียรสิ้นปี 2021

Red Hat เตรียมทิ้ง CentOS 8 หยุดแพตช์รุ่นเสถียรสิ้นปี 2021

ครงการ CentOS ประกาศเตรียมหยุดซัพพอร์ต CentOS 8 สิ้นปี 2021 จากเดิมที่ CentOS แต่ละเวอร์ชั่นจะซัพพอร์ตล้อไปกับ RHEL ยาวนานถึงเวอร์ชั่นละสิบปี ทำให้ CentOS 8 ควรได้ซัพพอร์ตถึง 2029 หลังจาก CentOS 8 หยุดพัฒนาแล้วทาง CentOS แนะนำให้ผู้ใช้ CentOS 8 ย้ายไปใช้งาน CentOS...
Microsoft, McAfee รวมกลุ่ม 19 บริษัทก่อตั้งกองกำลังจัดการ Ransomware

Microsoft, McAfee รวมกลุ่ม 19 บริษัทก่อตั้งกองกำลังจัดการ Ransomware

21 ธันวาคม บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัทเทคโนโลยีและองค์กรไม่แสวงหากำไร 19 แห่งที่มี Microsoft และ McAfee ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง Ransomware Task Force เพื่อวางกรอบการทำงานและโซลูชันทางเทคนิคสำหรับป้องกันและจัดการกับการโจมตีของ ransomware Ransomware Task Force...
การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย และอื่นๆ กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่...
คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์

คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์

ด้วยเทคโนโลยีที่ “ก้าวกระโดด” ไปข้างหน้าในปัจุบัน ทำให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องใช้งานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และหนีไม่พ้นที่จะมาพร้อมความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป...
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย และ สำนักกฎหมาย สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก...
เชิญร่วมชมสัมมนาออนไลน์ Digital WorkSpace for Modern Workforce

เชิญร่วมชมสัมมนาออนไลน์ Digital WorkSpace for Modern Workforce

เชิญร่วมชมสัมมนาออนไลน์ Digital WorkSpace for Modern Workforce ep01 Windows10 Management and updates – ขอเชิญ IT Manager , IT Admistrator และทุกท่านที่สนใจ ร่วมรับชม Live Discussion  Digital WorkSpace for Modern Workforce Webinar Series Episode #1 Windows10 Management...