Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน(Data driven governance for all)

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายภาายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Clud Series#1 – 3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม(ในทุกหลักสูตรเปฺดรับหลักสูตรละ 1000 คนเท่านั้น)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดกำหนดการอบรม และการลงทะเบียนดังนี้ TDGA Learn D’Clud Series#2 หลักสูตร หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ครั้งที่ วันและเวลาฝึกอบรม หัวข้อ ช่องทางการลงทะเบียน 1 28 เมษายน 2564 14:00 – 16:00 น. กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data […]

จัดประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของสภากาชาดไทย” (Workshop)

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน

Red Hat เตรียมทิ้ง CentOS 8 หยุดแพตช์รุ่นเสถียรสิ้นปี 2021

ครงการ CentOS ประกาศเตรียมหยุดซัพพอร์ต CentOS 8 สิ้นปี 2021 จากเดิมที่ CentOS แต่ละเวอร์ชั่นจะซัพพอร์ตล้อไปกับ RHEL ยาวนานถึงเวอร์ชั่นละสิบปี ทำให้ CentOS 8 ควรได้ซัพพอร์ตถึง 2029 หลังจาก CentOS 8 หยุดพัฒนาแล้วทาง CentOS แนะนำให้ผู้ใช้ CentOS 8 ย้ายไปใช้งาน CentOS Stream 8 ที่กำลังเป็นดิสโทรรุ่นพัฒนาเวอร์ชั่นต่อๆ ไปของ RHEL ก่อนหน้านี้ CentOS เคยวางตัวเป็นดิสโทรทดแทน (drop-in replacement) สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายเงินค่าไลเซนส์ให้กับ RHEL แต่เมื่อปี 2014 ทาง Red Hat ก็ดึงทีมงาน CentOS ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในบริษัท และค่อยๆ ปรับโครงการให้กลายเป็นโครงการต้นน้ำของ RHEL คั่นกลาง Fedora ไว้อีกชั้นหนึ่ง ธุรกิจของ Red Hat นั้นเน้นการขายซัพพอร์ตจากรุ่นเสถียรของซอฟต์แวร์เนื่องจากองค์กรจำนวนมากต้องการเพียงแค่แพตช์ความปลอดภัยโดยไม่ต้องการอัพเกรดฟีเจอร์ใดๆ แม้ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ของ Red […]

การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย และอื่นๆ กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ หรือ ประชุมผ่าน Zoom โดยคลิกที่ Link https://eu01web.zoom.us/j/61755839694 Meeting ID: 617 5583 9694(สอบถามรหัสผ่านกรุณา โทร.2564015 ต่อ 304)   ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ ได้ที่นี่ 01 Redcross นโยบายกลางของสภากาขาดไทย 9.3.64 02-03-01 […]

คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์

ด้วยเทคโนโลยีที่ “ก้าวกระโดด” ไปข้างหน้าในปัจุบัน ทำให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องใช้งานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และหนีไม่พ้นที่จะมาพร้อมความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ในการใช้งานเทคโนโลยีใหีมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือ คนไทย รู้ทันภัยไซเบอร์ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ Cybersecurity-for-All_ETDA