อัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS

อัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 18 พ.ย.2563 และวันที่ 19 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 เป็นต้นไป (ช่วงเช้าและกลางวันสามารถใช้งานได้ปกติ) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท CDG และบริษัท Inet จะทำการอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS...
ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สภากาชาดไทย 2563

ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สภากาชาดไทย 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางหลักปฏิบัติในหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงมีระเบียบ ว่าด้วย...
AI for Thai : แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทย

AI for Thai : แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทย

AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก (Retail) ใช้ Chatbot...
รู้ก่อน ปรับตัวก่อน!! เอ็นไอเอเปิดคัมภีร์ 10 New Normal เทคฯ ดิจิทัล เครื่องมือสำคัญเพื่อการอยู่รอดจากภาวะวิกฤติ

รู้ก่อน ปรับตัวก่อน!! เอ็นไอเอเปิดคัมภีร์ 10 New Normal เทคฯ ดิจิทัล เครื่องมือสำคัญเพื่อการอยู่รอดจากภาวะวิกฤติ

การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นตัวแปรที่ทำให้หลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก เนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งยังทำให้เกิดข้อจำกัดในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การดำเนินชีวิต ความเสียหายในภาคแรงงาน...