ประเภทข่าว


Dashboard

รายงานการตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ฯ

รายงานสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iOS และ Android

รายงานสถิติการเข้าใช้งาน
ระบบประชุมออนไลน์

รายงานสถิติการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์หน่วยงาน

รายงานสถิติผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรโดยสภากาชาดไทย

ชั้นหนังสือออนไลน์

เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์สภากาชาดไทย

ระบบอินทราเน็ต

ระบบสารสนเทศการเงิน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวตัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

เว็บไซต์ VTRC

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย [PDPA]

ประชาพิจารณ์ ร่างแผนแม่บทฯ

แอปพลิเคชันสภากาชาดไทย

VTRC

AED กระตุกหัวใจ

พ้นภัย

บริจาคอวัยวะ

Organ Donation Knowledge

อาสาสมัครกาชาด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวตัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

VTRC

AED กระตุกหัวใจ

พ้นภัย

บริจาคอวัยวะ

Organ Donation Knowledge

อาสาสมัครกาชาด

รูปกิจกรรม

สัมมนาคนไอที

การรับรอง ISO 27001

เยี่ยมชมกาชาด 11 บางแค

เยี่ยมชมกาชาด 8 เพชรบุรี