ประเภทข่าว


Dashboard

รายงานการตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ฯ

รายงานสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iOS และ Android

รายงานสถิติการเข้าใช้งาน
ระบบประชุมออนไลน์

รายงานสถิติการตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์หน่วยงาน

รายงานสถิติผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรโดยสภากาชาดไทย

ชั้นหนังสือออนไลน์

เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์สภากาชาดไทย

ระบบอินทราเน็ต

ระบบสารสนเทศการเงิน

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวตัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

เว็บไซต์ VTRC

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย [PDPA]

ประชาพิจารณ์ ร่างแผนแม่บทฯ

แอปพลิเคชันสภากาชาดไทย

VTRC

AED กระตุกหัวใจ

พ้นภัย

บริจาคอวัยวะ

Organ Donation Knowledge

อาสาสมัครกาชาด

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวตัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

VTRC

AED กระตุกหัวใจ

พ้นภัย

บริจาคอวัยวะ

Organ Donation Knowledge

อาสาสมัครกาชาด

บริจาคดวงตา-อวัยวะ

รูปกิจกรรม

สัมมนาคนไอที

การรับรอง ISO 27001

เยี่ยมชมกาชาด 11 บางแค

เยี่ยมชมกาชาด 8 เพชรบุรี