หากหน่วยงานของท่านได้รับข่าวปลอมจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร การส่งผลการตรวจสอบข่าวปลอม ตามเอกสารด้านล่างนี้

  1. แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบข่าวปลอม
  2. แบบตอบกลับการพิจารณาตามกระบวนการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center)

ลำดับขั้นตอนการแจ้งข่าวปลอมให้กับสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย

กระบวนการดำเนินงานการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ