การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย และอื่นๆ กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน ได้แก่...
อัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS

อัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 18 พ.ย.2563 และวันที่ 19 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 เป็นต้นไป (ช่วงเช้าและกลางวันสามารถใช้งานได้ปกติ) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท CDG และบริษัท Inet จะทำการอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS...
อัพเกรดอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย

อัพเกรดอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะปิดระบบสารสนเทศของสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นเวลา 10 ชั่วโมง โดยจะทำให้การอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก...
นโยบายการดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์พื้นฐาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง

นโยบายการดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์พื้นฐาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง

นโยบายการดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์พื้นฐาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง