Author Archives: surasit.a

AI for Thai : แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทย

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″] AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก (Retail) ใช้ Chatbot โต้ตอบเพื่อตอบคำถาม ให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงาน กลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ระบบรู้จำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อตรวจจับใบหน้าของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ด้านการแพทย์ก็เริ่มใช้ AI มาวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล หรือการอ่านฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์ เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ AI แปลภาษาและสามารถวิเคราะห์รูปอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพถ่าย AI for Thai เกิดจากการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI ภายใต้หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRU) […]

รู้ก่อน ปรับตัวก่อน!! เอ็นไอเอเปิดคัมภีร์ 10 New Normal เทคฯ ดิจิทัล เครื่องมือสำคัญเพื่อการอยู่รอดจากภาวะวิกฤติ

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″] การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นตัวแปรที่ทำให้หลายภาคส่วนเกิดการหยุดชะงัก เนื่องด้วยมาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งยังทำให้เกิดข้อจำกัดในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การดำเนินชีวิต ความเสียหายในภาคแรงงาน ตลอดจนการชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังทำให้เกิดแนวทางที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคย หรือที่เรียกว่า “New Normal” ที่กำลังจะก้าวเป็นสิ่งปกติที่เริ่มคุ้นชินตา ไม่ว่าจะในแง่ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในสังคม รวมทั้งระบบเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่ในระดับปัจเจกบุคคลจำเป็นต้องก้าวให้ทัน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) ได้ทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 และพบว่า New Normal หนึ่งที่กำลังทวีบทบาทและกำลังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมชีวิตประจำวันคือ “ระบบดิจิทัล (Digital) ที่ได้ช่วยสร้างทั้งปฏิสัมพันธ์ การทำธุรกรรม การเชื่อมต่อทุกภาคส่วนให้เข้าถึงกัน โดยประกอบด้วย 10 เครื่องมือที่น่าสนใจและสามารถช่วยมนุษยชาติให้อยู่รอดภายใต้การระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ ดังนี้ […]

“ไทยชนะ”จำลองสถานการณ์ 1 เบอร์เช็คอิน/เช็คเอาท์ ช่วยลดความเสี่ยงแพร่กระจายหลักร้อยคน

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″] “ไทยชนะ” จำลองสถานการณ์จริงของการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ พบช่วยติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคได้หลายร้อยคนได้อย่างรวดเร็ว จากการเช็คอิน/เช็คเอาท์แค่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ย้ำเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยไม่ให้การ์ดตก ป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีนโยบายผลักดันเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดทำ “ไทยชนะ”เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดลอกที่ 2 ซึ่งการทำงานของแพลตฟอร์มไทยชนะ และแอปไทยชนะ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องนี้ เนื่องจากการทำงานของ “ไทยชนะ” เป็นไปเพื่อในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเมื่อมีผู้ที่ติดเชื้อ สามารถไปตรวจสอบ ว่าใครมีความเสี่ยงที่ต้องเข้าข่ายการสืบสวนโรคบ้าง จากข้อมูลการเช็คอิน/เช็คเอาท์ อีกทั้ง ช่วยจำกัดเป้าหมายที่ต้องถูกสอบสวนโรคให้แคบลง ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ […]

ไมโครซอฟท์ร่วมบริจาคเครื่อง Microsoft Surface จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ สภากาชาดไทย

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″] เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้รับมอบเครื่อง Surface Pro 5 จำนวน 6 เครื่อง และ Surface Laptop จำนวน 4 เครื่อง จากนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย และนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″ module_alignment=”center” hover_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.4.6″ type=”4_4″][et_pb_gallery _builder_version=”4.4.6″ gallery_ids=”339,342,343,344″ show_title_and_caption=”off” […]

แจ้งแนวปฏิบัติการออกสิทธิ์และปรับปรุงสิทธิ์การใช้งานบริการงานระบบสารสนเทศต่างๆ ของสภากาชาดไทย (กรณีเร่งด่วน)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_row _builder_version=”4.4.6″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.6″][et_pb_image src=”https://it.redcross.or.th/wp-content/uploads/2020/06/fmisvip1024.jpg” title_text=”fmisvip1024″ _builder_version=”4.4.6″ hover_enabled=”0″ force_fullwidth=”on”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Skip to content