เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติฯ คุณณวิสูตร ทัศน์เอี่ยม Senior Advisor & Founder คุณรณยศ เลี้ยงอำนวย Chief Operation Officer และ คุณพนิดา บุนนาค General Manager ผู้บริหารบริษัท โอ จี เอ เมกะเทค จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet manage flow MFP e82560z จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 513,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาค พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและดิจิทัล สภากาชาดไทย

Skip to content