กิจกรรม “สัมมนาคนไอที” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย รวมไปถึงถึงการนำเสนอภาพรวมในการดำเนินงานด้านสารสนเทศภายใต้แผ่นแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2566 – 2567 (ฉบับที่ 4) ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอ ผลงานและบริการที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้บริการ โดยมีลำดับ ดังนี้

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ ในการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Control)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เช่น ไหว้พระเสริมสิริมงคล ณ วัดพนัญเชิง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เป็นต้น

Skip to content