Protected: รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

There is no excerpt because this is a protected post.

ประกาศ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false”][et_pb_row _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://it.redcross.or.th/wp-content/uploads/2021/06/แผนการดำเนินธุรกิจ-BCP-IT.png” title_text=”แผนการดำเนินธุรกิจ-BCP-IT” align=”center” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” width=”75%” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://thethairedcrosssociety.sharepoint.com/:b:/g/EQINzHY3indMnN-fkufCdUYBB-dbrH6r1ckvMi3TndY9DA?e=tN2qth” button_text=”ดาวน์โหลด” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.7″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_color=”#FFFFFF” button_bg_color=”#0C71C3″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

การรับมือและป้องกันภัยคุกคามมัลแวร์

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all)

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายภาายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D’Clud Series#1 – 3 โดยกิจกรรม Series#2 จะเป็นการอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ซึ่งหลักสูตรนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม(ในทุกหลักสูตรเปฺดรับหลักสูตรละ 1000 คนเท่านั้น)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดกำหนดการอบรม และการลงทะเบียนดังนี้ TDGA Learn D’Clud Series#2 หลักสูตรหลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven governance for all) ครั้งที่ วันและเวลาฝึกอบรม หัวข้อ ช่องทางการลงทะเบียน 1 28 เมษายน 2564 14:00 – 16:00 น. กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data Governance, […]

จัดประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)

การประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1-2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยได้มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของผู้รับผิดชอบข้อมูล (Data Owners)เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบบทบาทหน้าที่และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี บรรยากาศการประชุม ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมจากผู้บรรยายกิติมศักดิ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสรีรัช แข่งขันดี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้รับผิดชอบข้อมูลในหลายประเด็น  โดย บริษัท แชนเล่อร์ เอ็นเอชเอม จำกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์เชิงกิจกรรมในการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของสภากาชาดไทย” (Workshop)

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย กับหน่วยงานนำร่อง 4 หน่วยงาน

Skip to content