ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 18 พ.ย.2563 และวันที่ 19 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 เป็นต้นไป (ช่วงเช้าและกลางวันสามารถใช้งานได้ปกติ) ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท CDG และบริษัท Inet จะทำการอัพเกรดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายระบบ FMIS ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว   ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณครับ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 02-256-4015 ต่อ 503

Skip to content