วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในไทยเพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยมี นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย และคณะ นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(NECTEC) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

Skip to content