หน้าแรก บริจาค
บริจาคอวัยวะ
บริจาคเงิน
ช่องทางการบริจาคอวัยวะ ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ เรื่องราวแห่งความดี ข่าวและกิจกรรม ดาวน์โหลด เกี่ยวกับเรา เข้าสู่ระบบ
บริจาคอวัยวะสร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ 1 ผู้ให้ ช่วยได้ 8 ชีวิต
บริจาคอวัยวะ
ผู้แสดงความจำนง

ผู้ที่บริจาคแล้ว

ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ผู้รออวัยวะ

ข้อมูล ปี 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน
ผู้แสดงความจำนง

ผู้ที่บริจาคแล้ว

ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ผู้รออวัยวะ

ข้อมูล ปี 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย
แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง
และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก
นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น
ดูทั้งหมด
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย
แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง
และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก
นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย
แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง
และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก
นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น

บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์
คือ ที่สุดแห่งการให้”
ว.วชิรเมธี ”
บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์
คือ ที่สุดแห่งการให้”

เรื่องราวแห่ง
ความดี

เรื่องเล่าความดีที่ไม่ดับสูญของผู้ให้
และการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ของผู้รับ

พงศกร เชื้อหมอดู

ผู้บริจาคอวัยวะ
“ขอบคุณเอิร์ทที่มาเกิดเป็นลูกของพ่อ ขอบคุณที่เป็นต้นแบบในการเสียสละ ขอบคุณในหัวใจของการเป็นผู้ให้ของเอิร์ท ลูกกล้าที่จะเป็นผู้ให้ พ่อคนนี้ก็กล้าที่จะขอเป็นผู้ให้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน”
พนมพร เชื้อหมอดู (พ่อของเอิร์ท)
อ่านต่อ | 17/02/63 03:40
บุษญา จิตรีผ่อง

ผู้บริจาคอวัยวะ
“การบริจาคอวัยวะเป็นการทำบุญ ไม่เกี่ยวกับอวัยวะจะครบหรือไม่ครบ บุญจะเกิดกับ น้ำหวานแน่นอน วันนี้แม่มีความสุขที่ได้ให้น้ำหวานทำบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้”
บุษดี จิตรีผ่อง (แม่ของน้ำหวาน)
อ่านต่อ | 17/02/63 03:39
รหัท อุดมเวศย์

ผู้ได้รับการปลูกถ่าย
“ความรู้สึกนี้ยิ่งใหญ่นัก….มีคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักมอบชีวิตใหม่ให้ ด้วยความซาบซึ้งใจจนไม่มีคำไหนจะเปรียบเทียบได้ ทุกลมหายใจเข้าออก…ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ”
รหัท อุดมเวศย์
อ่านต่อ | 17/02/63 03:37 อ่านทั้งหมด บริจาคอวัยวะ คลิก
บริจาคเงิน คลิก
บริจาคอวัยวะ คลิก
บริจาคเงิน คลิก
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะที่ล่วงลับ ใน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2564
อ่านต่อ
Bloom A New Life ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม…อีกครั้ง – Let Them See Love 2021
อ่านต่อ
สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2020”
อ่านต่อ อ่านทั้งหมด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ©2019 All rights reserved.
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ©2019 All rights reserved.
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Skip to content