วันที่  26 มีนาคม 2567 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ  “Digital Transformation & Cyber Security Trends การขับเคลื่อนสภากาชาดไทยสู่องค์กรดิจิทัล มีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าร่วมการรับฟัง
ในการนี้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์   ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  และผู้บริหารจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ประกอบด้วย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ( Imc Institute) และ ดร.ปริญญา หอมเอนก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Crystal Ballroom ชั้น Lobby โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ ฯ สีลม
Skip to content