สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 2 กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และ International Rescue Committee (IRC) ให้กับเด็กหญิงอายุ 11 – 14 ปี ซึ่งเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ดังนี้

  • วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 187 ราย
  • วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 295 ราย
  • วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 175 ราย
Skip to content