วันนี้ (23 ตุลาคม 2566) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และนายสุรสิทธิ์ อรรคบุตร ผู้แทนจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

Skip to content