ร่วมประชุมกับ CDC และ IFRC เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับระบบ Face Recognition และ Iris Recognition

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ในการประชุมหารือเกี่ยวกับระบบ Face Recognition และ Iris Recognition ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติฯ

Skip to content