ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 2

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ร่วมฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็ม 2 กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อายุระหว่าง 12-15 ปี

  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2024 บ้านต้นยาง อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 117 ราย
Skip to content