“หมอพร้อม” เป็นแอปพลิเคชันสุขภาพเพื่อคนไทย พัฒนา 12 ฟีเจอร์หลัก ตอบโจทย์การใช้งาน

เช้าวันนี้สภากาชาดไทยโดย ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ คุณกฤษฎา บุญราช ร่วมงานแถลงข่าวการพัฒนาระบบหมอพร้อมสู่การเป็น Digital Health Platform ในอนาคต งานแถลงข่าวนี้จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธาน และผู้ช่วยรัฐมนตรี นพ.โสภณ เมฆธน แถลงถึงวัตถุประสงค์และอนาคตของระบบหมอพร้อม พร้อมกับพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาระบบ เช่น ธ.กสิกรไทย บริษัท INET บริษัท SCG Logistics และสภากาชาดไทย ท่านผู้ช่วยเลขาธิการได้แถลงว่าสภากาชาดไทยมองเห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาระบบแสดงความจำนงการบริจาคอวัยวะ ดวงตาและร่างกายของสภากาชาดไทยในการเชื่อมโยงกับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ ดาวน์โหลดใช้งานแล้วถึง 32 ล้านคน ซึ่งจะทำให้สภากาชาดไทยสามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Skip to content