บริจาคอวัยวะ

แอปพลิเคชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ 1 ผู้ให้ช่วยได้ 8 ชีวิต

แอปนี้ดีอย่างไร

– ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะแบบออนไลน์กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย สะดวก ง่าย แจ้งความจำนงได้ทุกที่ทุกเวลา

– ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคพร้อมใบประกาศเกียรติคุณในรูปแบบ e-Card

– สามารถแก้ไขอัพเดทข้อมูลได้ตลอด และแชร์ให้ญาติรับทราบเรื่องการบริจาคอวัยวะได้อย่างง่ายดาย

– รวบรวมข้อมูลความรู้ทั้งการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบครัน

– อ่านตัวอย่างเรื่องราวความดีที่น่ายกย่องของผู้ที่บริจาคอวัยวะ และแสงสว่างของการเริ่มชีวิตใหม่ของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว

ติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

เว็บไซต์ : www.organdonate.in.th แฟนเพจ : www.facebook.com/organdonationthailand โทร. : 1666