วันนี้ เรากำลังเดินสู่ยุคที่ “ทุกสิ่งสามารถกลายเป็นแหล่งกำเนิดข้อมูล” โดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งข้อมูลมีความ real time มากเท่าไร data ย่อมมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น data economy กำลังสร้างยุคใหม่ของการบริหารจัดการข้อมูล ในทุกนาที ข้อมูลของพวกเราถูกโอนถ่ายไปยังที่ใดที่หนึ่ง เมื่อเราเชื่อมต่อ device ใด device หนึ่ง ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และแน่นอนเรากำลังแลกมาด้วยอธิปไตยไซเบอร์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dPe0j1RjhoI&feature=youtu.be