วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้จัดสัมมนาคนไอที สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานด้านไอที ประจำปี 2563 ณ ห้อง Mayfair B ชั้น 11 เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย” พร้อมทั้งได้เปิดเวทีให้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ช่วงบ่าย ได้มีการการทำกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร