เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม  2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ได้รับมอบเครื่อง Surface Pro 5 จำนวน 6 เครื่อง และ Surface Laptop จำนวน 4 เครื่อง จากนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย และนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ